Noud Smeets

Noud (1994) is geboren en getogen in Nijmegen (NL), en is op zijn zesde (bijna zevende) haast per toeval begonnen met pianoles, toen zijn oudere zus ook startte. Al snel werd duidelijk dat hij ontzettend veel plezier beleefde aan het maken van muziek. Toch heeft het tot zijn 15 e geduurd voordat hij besloot professioneel muzikant te willen worden. Sinds augustus 2012 woont Noud in Amsterdam, en heeft hij zowel de Bachelor als de Master Klassiek Piano voltooid aan het Conservatorium van Amsterdam.
Door zijn eigen muzikale achtergrond, waarbij plezier, begrip, en ontspanning voorop stonden, probeert hij in zijn eigen lespraktijk de focus in eerste instantie te leggen op diezelfde waarden.
Plezier wordt gekweekt door het constant creëren van positieve ervaringen rond muziek, en rond de piano specifiek. Snel nieuwe liedjes leren, veel verschillende stijlen zoeken, maar ook toneel,
improvisatie, en eigen liedjes schrijven spelen hierin een rol. Begrip ontstaat door het vergaren van kennis, maar nog meer door kritisch te leren luisteren en nadenken. Ontspanning is nodig om plezier en begrip op een prettige manier te vertalen naar het musiceren. In een later stadium is de aanpak meer holistisch, waarbij een bewust gebruik van het hele lichaam voorop staat. Ook zal er dan meer aandacht komen voor simpele analyse, luisterhuiswerk, speeltechniek, en de geschiedenis van het instrument – dit afhankelijk van de voorkeuren van de student.

Book nu een gratis proefles