Voorwaarden & Huishoudelijk

Algemene Voorwaarden

Betaling 

Het cursusgeld dient 3 dagen voor aanvang van de eerste les van de cursus te worden overgemaakt op rekeningnummer NL81 ABNA 0509 9945 47 t.n.v. LG Guitar School ovv de naam van de cursist(e).

Aan het einde van elke cursus/lespakket ontvang je een e-mail waarin wordt aangegeven dat de laatste les heeft plaatsgevonden en dat je je voor een vervolg kan opgeven d.m.v. betaling van een nieuw lespakket.

Annulering/Wijziging

Het is niet mogelijk het lesgeld te restituren na aanvang van de eerste les.

Het lesrooster is flexibel. Tot 48 uur van te voren kan een les kostenloos worden verschoven of geannuleerd. Komt een annulerig of wijziging minder dan 48 uur van te voren bij ons binnen, dan zal de les volledig in rekening worden gebracht. De annulering dient  via het online “Keertje niet komen” formulier aan LG Guitar School te worden gecomuniceerd.

Uitzonderingen waarbij “geen kosten” in rekening worden gebracht bij een late annulering (minder dan 48 uur van tevoren) kunnen alleen door de leraar worden toegepast bij ernstige ziekte of problemen van de leerling.

Het is maximaal 1 keer per jaar mogelijk om tussen 4 en de 6 weken aaneengesloten lessen af te zeggen. Dit geldt voor zowel voor cursisten die wekelijks les hebben als voor cursisten die les hebben om de week. Kun je langer dan 6 weken niet komen, dan is het niet mogelijk om jouw lesdag en -tijd te behouden. Ongebruikte lessen van je lespakket worden op je balans bewaard.

In het geval dat een leraar een les moet annuleren, dan is het aan de discretie van LG Guitar School om te bepalen of het lesgeld wordt teruggestort of dat de les in overleg op een andere dag wordt ingehaald.

Vakanties

Gedurende alle schoolvakanties blijven de muzieklessen in principe doorgaan. Geef het daarom tijdig door via het “Keertje niet komen” formulier als u op vakantie gaat.

Huishoudelijke regels

Het is ouders alleen bij de proefles toegestaan om in het leslokaal aanwezig zijn.

Ouders worden verzocht buiten het leslokaal te wachten, het liefst in de daarvoor bedoelde ruimte op de begane grond i.v.m. de andere bedrijven die in het pand aanwezig zijn.

Aan het einde van elk lespakket sturen we een e-mail, dan kan er een vervolg lespakket geboekt worden. Indien er wordt gestopt, dan wordt LG Guitar School graag op de hoogte gebracht i.v.m. de planning van de lessen.

In het geval van een aangepaste (niet-standaard) planning is een toeslag van 6,50 euro per les van toepassing.

In het geval van lessen “At Your Home” (niet-standaard) geldt een toeslag van 19,25 euro per les.

LG Guitar Shool heeft het recht de prijzen en algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen met inachtneming van een redelijke termijn via de website, per e-mail of op andere wijze worden gecommuniceerd.